Ochrana soukromí

 
 
 
 
 
 

Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  (dále jen: "GDPR") je IČ: 67734243 se sídlem 1. Pětiletky 369/4 v Horce nad Moravou
  (dále jen: "správce").
 • II. Kontaktní údaje správce jsou:
  • adresa:  1. Pětiletky 369/4, Horka nad Moravou, 78335
  • e-mail:  sitech@sitech.cz
  • telefon: +420 777045 414
 • III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679
  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré
  informace o identifikované nebo
  identifikovatelné fyzické osobě.

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

 • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal
  na základě plnění Vaší objednávky.
 • II. Správce zpracovává Vaše:
  • identifikační údaje:
   • jméno a příjmení,
   • firma, IČ a DIČ, pokud jste podnikatel.
  • kontaktní údaje:
   • emailová adresa,
   • telefonní číslo,
   • místo realizace zakázky,
   • fakturační adresa.
 • III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu,
  jehož cílem je 
  plnění smlouvy.
 • IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy (přijaté objednávky) mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • V. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
   mezi Vámi a správcem
   ;
  • při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky:
   • jméno,
   • adresa,
   • kontakt.
  • poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,
   bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Doba uchovávání údajů

 • I. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
   a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: dodavatelé, účetní, webdesigner webových stránek
  WebDesign Anamedo a webhosting Zoner software s.r.o.
  • podílející se na dodání zboží / služeb / na základě přijaté objednávky,
  • zpracování účetní evidence,
  • zajišťující služby provozování webové prezentace, včetně emailové služby
 • II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
  organizaci.

5. Vaše práva

 • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
   popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky
   na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,
  že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
  osobních údajů.
 • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
  v listinné podobě.
 • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Newslettery, obchodní sdělení, zprávy pro zákazníky

 • Sitech může svým zákazníkům posílat obchodní sdělení relevantní k jeho činnosti,
  stejně jako jiná vlastní sdělení. K tomu má Sitech zákonný důvod, který se nazývá
  oprávněný zájem. Příklady možných Sitech sdělení:
  • návody,
  • provozní zprávy,
  • nabídky,
  • rady.
 • Sitech newslettery aktuálně nezasílá.

8. Použití cookies třetích stran

     Používáme cookies třetích stran pro analýzu návštěvnosti své webové prezentace www.sitech.cz

 • I. Webová počítadla,
  • VseVjednom.cz,
  • TOPlist.
 • II. Google Analytics,
  o podmínkách užítí Google Analytics více zde a zde
 • III. Google Search Conzole,
  o podmínkách užití Google Search Conzole zde
 • IV. Facebook. 
  o podmínkách užití Facebook více zde

9. Závěrečná ustanovení

 • I. Odesláním online poptávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete:
  • že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů,
  • a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • II. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.
 • III. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách
  www.sitech.cz

Účinnost podmínek od:  25. května 2018
Poslední aktualizace:  24. ledna 2019
Poslední kontrola stránky:  26. dubna 2024


Firmě SITECH záleží na ochraně soukromí svých zákazníků a návštěvníků webových stránek.

Věříme, že výše uvedené informace Vám poskytnou lepší kontrolu nad daty, které s námi sdílíte a usnadní vám přístup k informacím, které se týkají jejich zpracování.


SITECH - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Cookies

Doplňující informace

ÚOOÚ - stručné pokyny k GDPR

EU - obecné nařízení o ochraně osobních údajůOBJEDNÁVKA SLUŽEB 
SITECH

 
Poptávka    Kontakt

logo SITECH