Jak zajistit servis zimní zahrady

    

Servis zimních zahrad


U zimních zahrad se servisují svislé stěny zimní zahrady (což je v podstatě totéž jako servis oken) a střešní plochy.

Nejčastější opravy střešních ploch zimních zahrad jsou:
  • výměna poškozených částí střešního pláště,
  • výměna celého střešního pláště za jiný, vhodnější materiál,
  • vprava zatěsnění (zejména výměna těsnění v zasklívacích profilech),
  • snížení prostupu tepla (stínící technika, výměna zasklení, folie).

Ve Fotogalerii jsou ukázky z realizace:

  •  kompletní renovace nátěru zimní zahrady,
  •  motáže nového střešního pláště.


OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
SITECH

 
w e b:  poptávka      
e m a i l:  sitech@sitech.cz  
m o b i l:  +420 777 045 414  
k o n t a k t n í  ú d a j e:  kontakt

logo SITECH