Jak opravit a udržovat povrch oken

    

Údržba oken


Jednoznačně nejvýraznějším rozdílem mezi plastovými okny a dřevěnými eurookny je péče o povrchovou úpravu. 
Převážná většina moderních eurooken je povrchově upravena vodou ředitelnou, silnovrstvou lazurou nebo krycí barvou.

Životnost povrchové úpravy lze výrazně ovlivnit pravidelnou a správnou údržbou.

Ú D R Ž B A  P O V R CH Ů  O K E N

 
                
 


OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
SITECH

 
Poptávka    Kontakt

logo SITECH