Jak opravit a udržovat povrch oken

    

Údržba oken


Jednoznačně nejvýraznějším rozdílem mezi plastovými okny a dřevěnými eurookny je péče o povrchovou úpravu. 
Převážná většina moderních eurooken je povrchově upravena vodou ředitelnou, silnovrstvou lazurou nebo krycí barvou.

Životnost povrchové úpravy lze výrazně ovlivnit pravidelnou a správnou údržbou.

O P R A V Y  A  Ú D R Ž B A
P O V R CH Ů  O K E N

 
                
 


OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
SITECH

 
w e b:  poptávka      
e m a i l:  sitech@sitech.cz  
m o b i l:  +420 777 045 414  
k o n t a k t n í  ú d a j e:  kontakt

logo SITECH