"> Opravy nátěrů Euro oken | Sitech-servis oken a dveří Olomouc, Prostějov

    

Jak opravit a udržovat povrch oken

    

Oprava nátěrů oken


Jednoznačně nejvýraznějším rozdílem mezi plastovými okny a dřevěnými eurookny je péče o povrchovou úpravu. 
Převážná většina moderních eurooken je povrchově upravena vodou ředitelnou, silnovrstvou lazurou nebo krycí barvou.

Životnost povrchové úpravy lze výrazně ovlivnit pravidelnou a správnou údržbou.

Na opravy a údržbu povrchů dřevěných eurooken se specializujeme již řadu let a jsme jednou z prvních firem,
která začala ve spolupráci s předními výrobci barev řešit úplné renovace povrchů u moderních euro oken.

O P R A V Y  A  Ú D R Ž B A
P O V R CH Ů  O K E N

 
           

           

   UPOZORNĚNÍ

   Z kapacitních a personálních důvodů, omezil SITECH OPRAVU NÁTĚRŮ OKEN a aktuálně níže uvedené služby
   neposkytuje

  • RENOVACE STARÝCH NÁTĚRŮ OKEN
  • OPRAVY BAREV

   Za omezení našich nabízených služeb se zákazníků omlouváme.

     

     


Objednávka služeb SITECH

Web: 
Poptávka  Mobil: +420 777 045 414  Email: sitech@sitech.cz  Kontaktní údaje: Kontakt

logo SITECH

     

 
ROZUMÍME VAŠIM OKNŮM