Jak opravit a udržovat povrch oken

    

Údržba oken


Jednoznačně nejvýraznějším rozdílem mezi plastovými okny a dřevěnými eurookny je péče o povrchovou úpravu. 
Převážná většina moderních eurooken je povrchově upravena vodou ředitelnou, silnovrstvou lazurou nebo krycí barvou.

Životnost povrchové úpravy lze výrazně ovlivnit pravidelnou a správnou údržbou.

O P R A V Y  A  Ú D R Ž B A
P O V R CH Ů  O K E N

 
                
 

     
    


Objednávka služeb SITECH

Web: 
Poptávka  Mobil: +420 777 045 414  Email: sitech@sitech.cz  Kontaktní údaje: Kontakt

logo SITECH

    
     

 
ROZUMÍME VAŠIM OKNŮM