Jak ovládat nepřístupná okna

Ovládání nepřístupných oken


Pro ovládání oken, která z důvodu umístění nelze obsluhovat klikou, se používají ovladače oken.
Díky těmto ovladačům lze i tato okna snadno a komfortně ovládat.


Obrázek1  Obrázek2  Obrázek3


Ovladače oken

pákové, lanové, páko-lanové, klikové a elektrické.
Vhodnost použití jednotlivých typů se liší v závislosti na:

  • umístění okna,
  • velikosti okna,
  • požadavcích na šířku otevření.

Ovladače je možné použít jak u plastových, tak i u dřevěných oken.


Obrázek4  Obrázek5OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
SITECH

 
Poptávka    Kontakt

logo SITECH