Jak zajistit pozáruční servis

     

 

Servis oken a dveří po uplynutí záruční doby


 

 

Neustále přibývá oken a dveří, na které se už nevztahuje záruka výrobce, nebo výrobce už "neexistuje".
S pozáručním servisem máme mnohaleté zkušenosti v oblasti výroby, montáže a údržby oken.

Můžeme zajistit kompletní pozáruční servis Vašich oken a dveří a mnoho dalších služeb podle Vašich požadavků.
Údržba a servis eurooken a plastových oken se diametrálně liší od údržby oken špaletových (kastlových),
nebo šroubovaných.


Hlavními rozdíly jsou:
  • systém kování
  • způsobu zasklení
  • způsob utěsnění 
  • povrchová úprava
  • údržba

Pokud chcete, aby Vám okna dobře a dlouho sloužila, dopřejte jim pravidelný a profesionální servis od odborníků.
Nesprávná údržba (zejména kování) může snížit funkčnost okna, nebo ho nenávratně poškodit.

 

P O Z Á R U Č N Í  S E R V I S
O K E N  A  D V E Ř Í

 
                                         
 


OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
SITECH

 
w e b:  poptávka      
e m a i l:  sitech@sitech.cz  
m o b i l:  +420 777 045 414  
k o n t a k t n í  ú d a j e:  kontakt

logo SITECH