Jak vyměnit termoizolační skla

Konstrukce izolačního skla


Izolační skla jsou vyrobena ze dvou nebo více skleněných tabulí. Jednotlivé tabule mohou mít rozdílnou charakteristiku
a vzájemně jsou od sebe odděleny distančními rámečky a po obvodu jsou slepeny trvale pružným tmelem.

Distanční rámečky jsou vyplněny prostředkem pohlcujícím vlhkost, který zabraňuje kondenzaci vlhkosti uvnitř izolačního
skla. Mezera mezi skly je vyplněna vysušeným vzduchem, nebo plynem s nižší tepelnou vodivostí  než vzduch.


Proč měnit izolační sklo

Rozbité sklo

Nejčastějším důvodem výměny izolačního skla je mechanické poškození. Sklo může být poškozeno při vloupání,
neúmyslným rozbitím, rychlou změnou teplot, neodborným zasklením, nebo i skrytou vadou skla.


Zlepšení tepelně-izolačních vlastností

Dalším důvodem pro výměnu skla je snížení nákladů na energie, a tedy zlepšení tepelně-izolačních vlastností skel.
Základním parametrem, který udává tepelně izolační vlastnosti dvojskla, nebo trojskla je součinitel prostupu tepla
izolačním sklem Ug.
Součinitel udává množství tepla, které projde 1m2 dvojskla, nebo trojskla při rozdílu teplot vzduchu 1 kelvin za časovou
jednotku. Měrnou jednotkou je W/(m2. K). Čím je součinitel menší tím sklo lépe tepelně izoluje.

Sklo s Ug= 0,5 W/(m2. K) je tedy lepší než sklo s Ug= 2,7 W/(m2. K). Základní provedení izolačního dvojskla se stavbou
4/16/4 odpovídá hodnotě prostupu tepla Ug = 2,7-2,9 W/(m2. K). Tento typ zasklení již v dnešní době nesplňují požadavky
normy ČSN 730540-2.  V dnešní době je díky novým materiálům a postupům u stejné rozměrové skladby dvojskla
(tedy 4-16-4) hodnota prostupu tepla Ug = 1-1,1 W/(m2. K). U trojskel je 
hodnota prostupu tepla
Ug = 0,5-0,8 W/(m2. K)

Další možností zlepšení tepelně-izolačních vlastnost okna je použití zasklení Heat Mirror. Heat Mirror je fólie pokryta
nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma
oddělenými komorami (analogie trojskla) ovšem s hmotností a rozměrovou hloubkou dvojskla.

Na rozdíl od ostatních vícekomorových systémů (např. trojskla) umožňuje tento model umístit speciální nízkoemisivní pokovení
mezi vnější a vnitřní tabuli tam, kde je její vliv nejúčinnější.
Tato vrstva způsobuje selektivní propustnost a odraz elektromagnetického záření o určitých vlnových délkách:
je propustná pro viditelné světlo a zároveň odráží vzdálené infračervené (teplo přenášející) záření a škodlivé
ultrafialové (UV) záření.


Zvýšení bezpečnosti

Zvýšit bezpečnost zasklení je možné několika způsoby. Jedním z nich je kalení. Při této úpravě se sklo předehřívá na teplotu
600°C a následně se prudce zchladí vzduchem. Kalit lze skla rovná i ornamentní. Kalené sklo má 4x větší pevnost v ohybu
než běžné sklo.

Vydrží úder míčem, nebo náraz lehčích předmětů. V případě, že se kalené sklo přeci jen rozbije, jeho střepy jsou malé krychličky
bez ostrých hran, což může zamezit mnohým zraněním.
Další možností je vrstvení. Vrstvené bezpečnostní sklo CONNEX je poskládáno z jedné či více tabulí plochého skla, které jsou
spojeny polyvinylbuteralovou folií. Její vysoká pevnost a přilnavost ke sklu zajišťuje odolnost skla proti prohození předmětu,
či vloupání do místnosti přes sklo.

Sklo s folií CONNEX chrání nejen před zraněním rozbitým sklem, ale výrazně zvyšuje zabezpečení vašeho majetku. Mezi
bezpečnostní skla patří také neprůstřelná skla.  Jedním ze způsobů výroby těchto skel je složení většího počtu skleněných
tabulí "prokládaných" speciální fólií. Dle požadované kategorie takto složené sklo buď přímo zabrání
průniku vystřeleného
projektilu, nebo jej natolik zpomalí, že projektil už v interiéru nemá dostatečnou razanci.


Požární odolnost

Protipožární skla slouží k zamezení prostupu ohně či kouře přes stavební konstrukci. Požadavky na požární odolnost jsou
uvedeny ve stavebním projektu. Stupeň požární odolnosti konstrukce může být stanoven výsledkem zkoušek, normovou
hodnotou, výpočtem, zkouškou a výpočtem. Konstrukce se zařazují podle doby odolnosti (15; 30; 45; 90; 120; 180 minut)
a jsou doplněny písmenem, charakterizujícím proti čemu jsou odolné.
Nosnost konstrukce R (t), tepelná izolace E (t), kouřotěsnost S (t), celistvost E (t) a radiace nebo hustota
tepelného 
toku z povrchu W (t)


Zvýšení hlukového útlumu

Protihlukové sklo je vhodné použít do míst se zvýšenou hlukovou zátěží. U rušných ulic, tramvajových zastávek, blízko
frekventovaných komunikací atd. U hlukově izolačních skel rozhoduje hlavně jejich hmotnost a vzdálenost mezi jednotlivými
tabulemi. Je vhodné zvolit různé tloušťky skel – tloušťky skla v poměru 1:2 dosahují velice dobrých výsledků. Těžší sklo
je vhodné orientovat směrem ke zdroji hluku. Izolační vlastnosti stavebního prvku proti hluku určuje:
Index zvukové neprůzvučnosti Rw (dB) – čím větší hodnota tím lepší izolační vlastnosti prvku.


Zajištění soukromí

Jsou-li kladeny požadavky na vysokou světelnou propustnost, ale zároveň se má omezit průhled přes sklo, lze použít
do skladby izolačního skla ornamentní, pískované, nebo leptané sklo. Tyto dekorativní úpravy izolačních skel, nemusí sloužit
pouze k zamezení průhledu sklem, ale také k dotvoření osobitého stylu místnosti.


Protisluneční ochrana

Reflexní protisluneční sklo je také často nazývané jako "zrcadlové". Tyto skla mají velmi tenkou, pyrolyticky nanesenou
vrstvou oxidu kovů. Tato vrstva je velmi trvanlivá a proto je možné orientovat je jak ven, tak i do vnitřku izolačního dvojskla.
Orientace vrstvy oxidu ovlivňuje hodnotu reflexe, množství absorbované sluneční energie a rovněž konečný barevný odstín
skla
. Sklo Stopsol se vyrábí ve dvou variantách, a to Stopsol Classic se stříbrnou reflexí a lehce jantarovým odstínem,
a Stopsol Supersilver se stříbromodrým třpytem. 

sklo


OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
SITECH

 
Poptávka    Kontakt

logo SITECH