Jak seřídit kování u oken a dveří

Konstrukce kování oken


Novodobá okna jsou osazena zcela novou generací celoobvodového, okenního kování, které naleznete po obvodu okenního křídla a rámu. Úkolem celoobvodového kování je přenášet pohyb z okenní kliky na uzavírací čepy a tím nastavit okno do požadované polohy.

Toto moderní kováním umožňuje nejen otevření a zavření okna, ale i nastavení ventilace a mikroventilace. Všechny tyto polohy lze nastavit jediným ovládacím prvkem, tedy klikou.

Celoobvodové kování má největší vliv na dlouhodobou, bezproblémovou funkci okna. Pouze při správné a pravidelné údržbě si kování zachová komfort obsluhy, tedy plynulost a lehkost ovládání okna.


Převážná většina oken na našem trhu je osazena kováním od firem:

Každý z těchto výrobců kování má svůj specifický systém, a proto se vzájemně liší nejen svou konstrukcí a způsobem seřízení, ale i použitím speciálních, seřizovacích klíčů. V průběhu let výrobci neustále modernizují svůj systém kování, a proto se můžeme setkat s více variantami kování od jednoho výrobce, přičemž tyto varianty nemusí být vzájemně kompatibilní.


Údržba kování

Pro správnou funkci okenního kování je nezbytná jeho pravidelná a odborná údržba. Všichni naši technici mají potřebná školení od výrobců kování, ale hlavně mají mnohaleté zkušenosti s výrobou, montáží a servisem oken.


Jak často provádět údržbu

Promazání celoobvodového kování by se mělo provádět 1× ročně. Každý výrobce kování má přesně stanovená mazací místa, kde je nutné kápnout olej a promazat uzávěry. Tuto část údržby (pokud si jí nebudete chtít objednat u nás) můžete na okně provést i svépomocí.

Seřízení a opravy kování by však už měl provádět pouze servisní technik. Neodborné seřízení a nastavení kování může mít za následek jeho nadměrné opotřebení, nevratné poškození kování nebo v krajním případě i vypadnutí okna, nebo dveří z rámu.


Kdy si objednat odborný servis

Prohlídka a seřízení by se měly provádět minimálně každé 3 roky. U komerčních budov kde je frekvence používání větší, by měl být interval kratší. Pokud na svém okně začnete pozorovat některou z níže popsaných závad, je nutné objednat servisní prohlídku ihned, bez ohledu na interval prohlídek.


Možné závady, při kterých by se měla servisní prohlídka:

  • křídla oken a dveří by při zavírání neměla nikde drhnout, nebo do něčeho narážet,
  • ovládání klikou by nemělo jít příliš ztuha a klika by měla jít zavřít až do koncových poloh,
  • při ovládání klikou by se z okna neměl ozývat nadměrný hluk v podobě cvakání, skřípění, lupání a podobně,
  • křídlo by při zavírání mělo do rámu dolehnout rovnoměrně po celém svém obvodu  a žádná jeho část by
    neměla 
    nikde odstávat,
  • po obvodu křídla v místě nalehnutí na rám nesmí táhnout.


OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
SITECH

 
Poptávka    Kontakt

logo SITECH