Internet Archive WayBackMachine

     

Světová digitální knihovna internetových stránek


Historie webu Sitech

Proklikněte se obrázkem na historii webové prezentace www.sitech.cz
2011 - 2019


Webová aplikace, která příležitostně navštíví web a jeho stránky zaznamená do svého archívu.


Vzniká tak zajímavá historická dokumentace o webové prezentaci na webu.OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
SITECH

 
w e b:  poptávka      
e m a i l:  sitech@sitech.cz  
m o b i l:  +420 777 045 414  
k o n t a k t n í  ú d a j e:  kontakt

logo SITECH